Poszukujesz
sprawdzonego
kierownika budowy
lub
projektanta ?

Właśnie go znalazłeś!

„Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz!”, my też popełniliśmy wiele błędów, jeszcze więcej widzieliśmy ale to właśnie praktyka pozwala uniknąć ich w przyszłości. Umiejętność wyciągania wniosków pozwoliła nam przewidywać i szybko rozwiązywać wiele problemów. W konsekwencji nadzór nad inwestycją potrafimy prowadzić zgodnie z założonym harmonogramem i terminami prac.

Kim jesteśmy ?

Intech to zespół wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach fachowców, których wieloletnia współpraca i nabyte doświadczenie pozwala na umiejętność realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Specjalizujemy się w projektowaniu i kierowaniu robotami w różnorodnych procesach budowlano-instalacyjnych.
Niezależnie czy nadzorujemy budowę domku jednorodzinnego, czy rozwiązujemy problemy przy remoncie szpitala, każdego inwestora traktujemy z tą samą powagą. Problemy często są podobne, różni się tylko skala inwestycji.

Co nas wyróżnia?


Zaangażowanie

Każde zlecenie staramy się realizować tak, jak oczekuje tego nasz klient. Dobrze przygotowana i wykonana praca to dobra rekomendacja, dobra rekomendacja to nowe zlecenie.

Lubimy to!

Nie tylko wiedza i doświadczenie jest kluczem do sukcesu. Przede wszystkim trzeba lubić swoją pracę. My ją zdecydowanie lubimy!

Najnowsze realizacje

Szkoła w Chorzowie

2016-12-16 projektowanie

Zakończyliśmy pracę nad projektem budowlanym i wykonawczym modernizacji części sportowej i basenu jednej ze szkół w Chorzowie. Zakres prac obejmował instalację wentylacyjną, grzewczą i wodno-kanalizacyjną.


Nieobecność usprawiedliwiona...

2016-10-26 projektowanie

Kolejny wykład w cyklu szkoleń organizowanych przez PZITS w Katowicach - warto posłuchać!


Gdzie pracujemy ?

Nasza działalność skupia się na obszarze Górnego Śląska w miastach takich jak Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Oświęcim, Bieruń, Jaworzno, Gliwice, Tychy, Rybnik, Żory, Bielsko-Biała. Jeśli Twoja inwestycja znajduje się w innym obszarze Polski, ale chciałbyś skorzystać z naszych usług - skontaktuj się z nami. W przypadku działań projektowych niejednokrotnie zajmujemy się obiektami budowlanymi na terenie całego kraju.

Intech na portalach społecznościowych

Oferta

Naszą ofertę stanowią usługi projektowe w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych i gazowych, pełnimy funkcję kierownika budowy, kierownika robót instalacyjnych i nadzoru inwestorskiego.

KIEROWANIE BUDOWĄ

Usługa doświadczonego kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

ZAKRES USŁUG

 • sporządzanie planu BIOZ
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • koordynowanie realizacji zadań
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • dokonywanie odbiorów

KIEROWNIK ROBÓT

Usługa doświadczonego kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji, sieci i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

ZAKRES USŁUG

 • sporządzanie planu BIOZ
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • koordynowanie realizacji zadań
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • dokonywanie odbiorów

PROJEKTOWANIE

Usługi projektowe w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i odnawialnych źródeł energii.

ZAKRES USŁUG

 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 • uzyskiwanie wymaganych opinii
 • uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
 • sprawowanie nadzoru autorskiego
 • wykonywanie kosztorysów
 • sporządzanie audytów energetycznych

UPRAWNIENIA

Jesteśmy aktywnymi członkami Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

Posiadamy uprawnienia budowlane:

 1. Budowlano-konstrukcyjne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń.
 2. Instalacyjne do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Czym są uprawnienia budowlane ?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Inżynier budownictwa został zaliczony do zawodów zaufania publicznego. O jakości wykonywania tego zawodu świadczą między innymi wymagania, które stawia się inżynierom na egzaminach na uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Realizacje

Zachęcamy do zapoznania się z historią niektórych z realizowanych przez nas zleceń.

wszystkie
kierowanie budową
kierowanie robotami budowlanymi
projektowanie

KONTAKT

Jeśli masz pytania napisz do nas, postaramy się szybko odpowiedzieć!

Intech
ul. Rolna 30, 40-555 Katowice
+48 327 220 366
+48 691 476 847
office@intechnology.pl